Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search
Start: March 4, 2020
1:00 pm
End: March 4, 2020
5:00 pm

Event Venue

The Emerald Hotel 1 Ratchadaphisek Road #99 Din Daeng, Krung Thep Maha Nakhon 10400

GPS: 13.7754503, 100.5725367

BIM, Measurement standard, professionalism, efficiency and effetiveness of quantity surveying are all in this event!

About this Event

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด และ บริษัท Glodon มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ Digital Revolution ด้วย CubiCost ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นี้

ซึ่งปี พศ. 2563 น่าจะเป็นปีทองของ BIM สำหรับประเทศไทย เพราะการก่อสร้างในประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่การก่อสร้างแบบดิจิตัล โดยการใช้เทคโนโลยี BIM ( Building Information Modeling) ในการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างอย่างกว้างขวาง และบริษัท Glodon จะทำการเปิดตัวการโซลูชั่นการประมาณราคาก่อสร้างแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยี BIM ซึ่งจะทำให้วงการถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการทำงานไปเดิมอย่างสิ้นเชิง ทั้งเจ้าของโครงการ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง หน่วยงานราชการ ตลอดจนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในทุกระดับในประเทศไทย

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 นั้นนอกจากเราจะแสดงการใช้งานโปรแกรม Cubicost ให้ท่านได้เห็นถึงประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแล้ว เรายังได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการประมาณราคาก่อสร้างจากต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างทั่วโลก เริ่มตั้งแต่ การประมาณราคาก่อสร้างจากพิมพ์เขียวแบบ 2 มิติ ไปจนถึง การถอดแบบด้วยโมเดลอาคาร 3 มิติ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบอาคาร(MEP) ไปจนถึงการประมูลงาน (Bidding)

หัวข้อการสัมมนา :

13:00 – ลงทะเบียนเข้าสัมมนา และ เชิญดื่มชากาแฟ

13:20 – เริ่มงานสัมมนา

13:30 – แนวโน้มการประมาณราคาก่อสร้างที่ประเทศฮ่องกง และทั่วโลก โดย มร. Gino Zhang ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมาณราคาจาก Glodon

– โดย มร. Gino จะวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาสในการนำเอาเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ทั่วโลก ในการนำมาใช้งานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง โดยจะเปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

14:00 – การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันการถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างในประเทศไทย

– เราจะเล่าประสบการณ์หน่วยงานราชการจะออกนโยบายการใช้ BIM ที่ต่างประเทศที่จะมีผลกระทบกับวงการ BIM ในประเทศไทย เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานและความท้าทายรหว่างการนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติงานจริง โดยเราจะแบ่งปันประสบการณ์ของเทคโนโลยีที่ทำงานด้านนี้ให้ท่านได้ฟังในหัวข้อนี้

15:00 – พักเบรค และ เครื่องดื่ม

15:15 – แนะนำโปรแกรมโซลูชั่น Cubicost คำสั่งใหม่ๆ โมดูลต่างๆของโซลูชั่น ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประมาณราคาก่อสร้างไปอย่างสิ้นเชิง

– คุณ ชาติชาย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Construction Solution จากทูพลัส ซอฟท์ จะทำการแนะนำโปรแกรมโซลูชั่น Cubicost ถึงคำสั่งใหม่ๆของโปรแกรมที่จะเปลี่ยนแปลงวงการถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง ทั้งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิกวิศวกรผู้ออกแบบโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยงานราชการ ตลอดจนวงการการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

16:30 – สาธิตการใช้โปรแกรม และ ถามตอบปัญหา

[หมายเหตุ การลงทะเบียนสัมมนามีที่นั่งจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งด่วน วํนนี้ !]

—————————————————————————-

It is with the utmost pleasure that Glodon & Twoplus Soft would like to invite you to the 2020 Digital Revolution with Cubicost Event in 04 March 2020.

2020 is BIM Year in Thailand when Thailand construction industry will fully encourage the application of BIM. As one of BIM digital construction platform provider in the world, Glodon will launch the new generation of Cubicost (Digital Quantity Survey Solution) which fits BIM demand in Thailand and is going to re-shape the quantity survey industry.

In 04 March 2020, we will not only show how Cubicost works more effectively and efficiently than before but also invite some local experts to share their experience. It will cover the topics from traditional 2D to BIM model quantity survey approach, which is very popular in global area and definitely the future trend of Thai construction.

Event Agenda:

13:00 – Registration with Coffee & Tea

13:20 – Opening

13:30 – Speech 1: Global & Hong Kong Trends in Construction – Mr. Gino Zhang

– Mr. Gino will analyze the current challenge and opportunity of BIM & quantity survey in global area. Through comparison, it will show the different situation in different countries including Thai.

14:00 – Speech 2: Current Status Analysis for Thailand – TBC

– Justin will share his experience about the current challenge about BIM approach and use Cubicost to measure BIM model based on local measurement rules; also, he will share the current MIC development in Singapore and the experience to measure it.

15:00 – Break and Refreshment

15:15 – Speech 3: New Generation Features, Roadmap & Way Forward – Mr. Chatchai

– Chatchai will introduce Cubicost from technical perspective. He will focus on the impressive improvement than before and how Cubicost will change quantity surveyor’s measurement habit.

16:30 – Product Release Actions and Closing and Refreshment

[Please notice that the reserved seat is first-come-first served. ]

***Confirmation mails will be sent after successfully registered.

Fees & Tickets
Free
฿0.00
Categories
Business
Business
GET IN TOUCH