Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search
สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีในงาน India Inc. Global Week 2020

สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีในงาน India Inc. Global Week 2020

ท่านผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วน นมัสเต! สวัสดีทุกท่านจากอินเดีย ผมขอขอบคุณ India Inc Group ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา งานนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ทาง…
Top
GET IN TOUCH