นายสุนิว โคธารี รำลึก 80 ปีการเยือนไทยของท่านสุบาห์ช จันดระ โบส

นายสุนิว โคธารี รำลึก 80 ปีการเยือนไทยของท่านสุบาห์ช จันดระ โบส

นายสุนิว โคธารีได้กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ผู้แทนขององค์กร Akhil Bharatiya Itihas Yojna Bharat สมาชิกในครอบครัวของกองทัพแห่งชาติอินเดียในประเทศไทย (Azad Hind Fauj) คณะผู้แทนจากสถาบันต่างๆ ของอินเดีย และแขกทุกท่านที่มาร่วมงานวันรำลึกครบรอบ 80 ปีของการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของท่านสุบาห์ช จันดระ โบสซึ่งถูกจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 โดยได้กล่าวต้อนรับแขกทุกท่านอย่างอบอุ่นภายใต้ชื่องาน “Retrospection of Legacy of INA & Netaji in Thailand”  

การปราศรัยกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของท่านสุบาห์ช จันดระ โบส และวีรกรรมสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศอินเดียจนกลายมาเป็นประเทศแห่งเสรีเฉกเช่นปัจจุบัน ท่านสุบาห์ช จันดระ โบสได้รับการกล่าวสรรเสริญในด้านความกล้าหาญ ความมีสติ และความสามารถในการควบคุมตนเองแม้จะต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เลวร้าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การปลูกฝังศรัทธาอันแน่วแน่ในหมู่ผู้คนที่อยู่ภายใต้การนำของท่าน เสียงของท่านมีพลังโน้มนำผู้คนมากมายทั้งในและต่างประเทศให้พร้อมสละชีวิตเพื่อแผ่นดินเกิด ท่านสุบาห์ช จันดระ โบสได้ปลุกกระแสแห่งความเคารพตนเองและความกล้าหาญ รวมถึงปลุกความฝันที่จะได้เห็นอิสรภาพแห่งอินเดียให้ปรากฏขึ้นต่อเพื่อนร่วมชาติ

ท่านสุบาห์ช จันดระ โบสเหยียบย่างไปในเส้นทางแห่งการต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัวด้วยความมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยมาตุภูมิอินเดียให้พ้นจากการเป็นทาสของอังกฤษโดยสมบูรณ์ ซึ่งหาใช่เรื่องง่ายและต้องพบกับการเสียสละมากมาย นายสุนิว โคธารีได้ยกย่องท่านสุบาห์ช จันดระ โบสว่าเป็นนักปฏิวัติผู้กล้าหาญที่ยอมสละชีพเพื่ออิสรภาพของอินเดีย

นายสุนิว โคธารีกล่าวว่า ยังมีเรื่องราวแห่งการต่อสู้ การเสียสละและเรื่องยิ่งใหญ่มากมายเกี่ยวกับท่านสุบาห์ช จันดระ โบสที่ยังคงถูกฝังไว้ เนื่องจากสถานการณ์ซับซ้อนที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์ได้รับอิสรภาพทำให้ความจริงอีกมากมายเกี่ยวกับชีวิตท่านยังไม่เป็นที่ประจักษ์ เขาแสดงความเห็นว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ในอดีต และหากเราไม่ทราบประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง เราก็จะไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ นายสุนิว โคธารีได้ยกตัวอย่างเพื่ออธิบายเรื่องนี้ว่า เมื่อคนเราป่วยและต้องไปพบแพทย์ แพทย์จะขอประวัติการรักษาของผู้ป่วยเพื่อให้สามารถรักษาโรคต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่เปิดเผยประวัติที่ถูกต้องต่อแพทย์ บุคคลนั้นอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี และนี่คือสาเหตุที่ความรู้ที่ถูกต้องต่อประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปัจจุบันนี้จึงมีเหล่านักประวัติศาสตร์ของอินเดียที่กำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อค้นคว้าหาข้อเท็จจริงในส่วนที่ยังไม่ถูกเปิดเผยของท่านสุบาห์ช จันดระ โบสให้ทุกคนได้รับรู้

นายสุนิว โคธารีย้ำถึงความโชคดีที่ถูกแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่สนับสนุนท่านสุบาห์ช จันดระ โบสอย่างเหล่าสมาชิกของ Azad Hind Fauj และ Bal Sena ในประเทศไทย เพราะในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนั้น มีเพียงผู้รักชาติที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะสามารถยืนหยัดเคียงข้างท่านสุบาห์ช จันดระ โบสเพื่อสนับสนุนความพยายามอันกล้าหาญและยิ่งใหญ่ของท่านได้

ในช่วงท้าย นายสุนิว โคธารีได้กล่าวขอบคุณและแสดงความนับถือต่อสมาชิกครอบครัวทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ และได้กล่าวส่งท้ายว่าจะไม่หยุดทำหน้าที่จนกว่าความจริงในทุกเรื่องราวของท่านสุบาห์ช จันดระ โบสจะเป็นที่ประจักษ์ นั่นจึงจะเป็นการแซ่ซ้องสรรเสริญต่อวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

One thought on “นายสุนิว โคธารี รำลึก 80 ปีการเยือนไทยของท่านสุบาห์ช จันดระ โบส

Comments are closed.