นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ร่วมถ่ายภาพกับประติมากรรม “พญานาคพ่นน้ำ” สัญลักษณ์ของแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ร่วมถ่ายภาพกับประติมากรรม “พญานาคพ่นน้ำ” สัญลักษณ์ของแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ร่วมถ่ายภาพกับประติมากรรม “พญานาคพ่นน้ำ” สัญลักษณ์ของแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา 
ประติมากรรม “พญานาคพ่นน้ำ” ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลนครสงขลา สรรค์สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดสมิหลาให้เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวและชาวสงขลา โดยนำเอาคติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เชื่อว่า “พญานาค” เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดน้ำและความอุดมสมบูรณ์ ชาวใต้จึงนับถือพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นของชาวสงขลา แม้ขณะนี้ ทางเทศบาลนครสงขลากั้นปิดพื้นที่ชั่วคราวมา 3 เดือน แต่นักท่องเที่ยวมาเลเซียยังคงสนใจแห่ถ่ายภาพกับหัวพญานาคกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งเดียวที่มีความสวยงามไม่มีใครเหมือนในภาคใต้
แหล่งท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หัวพญานาคพ่นน้ำสัญลักษณ์ของแหลมสนอ่อน ปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลา อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะกรุ๊ปทัวร์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแห่กันมาที่นี่แบบทะลักล้นต่างพากันถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและชมความสวยงามของทัศนียภาพของปากร่องน้ำ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทยและถ่ายรูปเป็นกลุ่มเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา