Tags: ASEAN

นายกรัฐมนตรี มุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนทางนุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดีย เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

  นายกรัฐมนตรี มุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนไทย-อินเดีย เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ก่อนการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปี อาเซียนอินเดีย ที่เรือนรับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย (Hyderabad House) กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น…
นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย บ่ายวันนี้ (24 ม.ค.) เพื่อขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ

นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย บ่ายวันนี้ (24 ม.ค.) เพื่อขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ (24 ม.ค.61) พลเอก ประยุทธ์…