Category: AEC 2015

นายกรัฐมนตรี มุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนทางนุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดีย เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

  นายกรัฐมนตรี มุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนไทย-อินเดีย เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ก่อนการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปี อาเซียนอินเดีย ที่เรือนรับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย (Hyderabad House) กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น ความความร่วมมือด้านดิจิทัล ซึ่งนโยบายของอินเดีย ทั้งนโยบาย Smart Cities และ Digital India มีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของไทย เช่น Thailand 4.0 เขตเศรษฐกิจพอเศษตะวันออก (EEC) และ New S-Curve Industry ส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคง อินเดียเห็นว่า ไทยเป็นเพื่อนบ้านทางทะเลที่สำคัญ และจะแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ในด้านความมั่นคงทางทะเลให้ก้าวหน้า ใกล้ชิดและเข้มแข็งยิ่งขึ้น เช่น การสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย การทหารและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะที่ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว จะสนับสนุนเชื่อมเมืองท่องเที่ยวระหว่างกันและสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนไทยและอินเดีย สำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค ไทยและอินเดีย…

นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย บ่ายวันนี้ (24 ม.ค.) เพื่อขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ

นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย บ่ายวันนี้ (24 ม.ค.) เพื่อขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ (24 ม.ค.61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย และเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคมนี้ โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย จะทบทวนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ ซึ่งการประชุม ประกอบด้วย การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือและความมั่นคงทางทะเล” และการประชุมเต็มคณะ…

India-Thailand : Gamut of Cooperation

India and Thailand, located in each other’s extended neighborhood, share a maritime boundary in the Andaman Sea. India’s bilateral relations with Thailand are rooted in history, age-old social and cultural interactions and extensive people to people contacts. The shared link of Buddhism is reflected in regular pilgrimages to places of Buddhist interest in India by…

PM completes participation in 31st ASEAN Summit

The Prime Minister has joined his fellow ASEAN leaders in signing declarations and attending the closing ceremony of the 31st ASEAN Summit in Manila of the Philippines. The gathering concluded yesterday after two days of meetings between ASEAN leaders and representatives from the bloc’s partners. The leaders signed a consensus on improving migrant labor protection,…

Thai and Indian govt launch photo book linking traces of Buddhism’s prosperity through ASEAN cultural map using geo-informatics technology

The Thai and Indian governments have launched a photo book on the traces of Buddhism’s prosperity throughout the ASEAN cultural map, in honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th cycle of her birthday anniversary, 2 April 2015. Mr. Anon Sanitwong Na Ayudhaya, Director of Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISDA), said…

Commerce Min holds ASEAN-India Expo and Forum enhancing ASEAN-India relation

The Ministry of Commerce has collaborated with various partner organizations to organize the ASEAN-India Expo and Forum, strengthening relations between ASEAN member nations and India. Prime Minister General Prayut Chan-o-cha presided over the opening ceremony of “ASEAN-India Expo and Forum”, which was held under the theme “Strategic Economic Partnership & Connectivity”.The inter-regional event was attended…

Department of Internal Trade Launches Organic & Natural Expo 2017  to Showcase Thai Organic Entrepreneurs’ Potential to Shine in Global Market

The Ministry of Commerce, via the Department of Internal Trade, today officially opens the Organic & Natural Expo 2017 (ONE 2017). This event brings together nearly 250 Thai organic manufacturers and entrepreneurs to highlight Thailand’s potential to become ASEAN’s manufacturing and trading hub for organic products. Held at the Queen Sirikit National Convention Center, the…

Ministry of Commerce Opens Organic Symposium 2017 at Organic & Natural Expo 2017 and Highlights Strategy to Establish Thailand as ASEAN’s Organic Leader

28 July 2017 – The Ministry of Commerce opens the Organic Symposium 2017 during the Organic & Natural Expo 2017 and highlights strategy to establish Thailand as the ASEAN’s organic leader.   Mrs. Pimpapan Chansilp, an advisor to the commerce minister, presides over the opening of the Organic Symposium 2017, which is a part of…

ASEAN-India Expo and Forum on August 2-5, 2017

The ASEAN-India Expo and Forum has been announced, to strengthen strategic partnerships between ASEAN nations and India The Ministry of Commerce, as assigned by the Royal Thai Government, in collaboration with related agencies will host the “ASEAN-India Expo and Forum” on the concept of Strategic Economic Partnership & Connectivity, to celebrate the 25th anniversary of…

ASEAN, Russia to move towards strategic partnership

ASEAN Secretariat News The 15th Meeting of the ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee took place on 8 March 2017 at the ASEAN Secretariat in Jakarta. Ambassador Latsamy Keomany, Permanent Representative of Lao PDR to ASEAN and Ambassador of Russia to ASEAN Mikhail Galuzin co-chaired the meeting. It was attended by the Permanent Representatives of the ASEAN…