นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย บ่ายวันนี้ (24 ม.ค.) เพื่อขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ

นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย บ่ายวันนี้ (24 ม.ค.) เพื่อขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ
พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ (24 ม.ค.61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย และเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคมนี้ โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย จะทบทวนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ ซึ่งการประชุม ประกอบด้วย การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือและความมั่นคงทางทะเล” และการประชุมเต็มคณะ ภายใต้หัวข้อ “อาเซียน – อินเดีย คุณค่าร่วมกัน เป้าหมายเดียวกัน” ซึ่งไทยจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ความร่วมมือในมิติต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง อีกทั้งสนับสนุนให้มีการส่งเสริมสายสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายนเรนทร โมที (Mr. Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย และจะเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ในฐานะแขกเกียรติยศ ร่วมกับผู้นำอาเซียน อีก 9 ประเทศ โดยจะร่วมชมขบวนพาเหรดบนถนนราชปัธ ใจกลางกรุงนิวเดลี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Share This Post