อมน้ำหรือบริหารผิด !!

ระดับเวลาการบริหารน้ำของรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” และตัวเลขน้ำของ2เขื่อนใหญ่ในช่วงต่างๆและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ระดับเวลาการบริหารน้ำของรัฐบาล
ระดับเวลาการบริหารน้ำของรัฐบาล

Share This Post