โรงแรมที่พัก จ.ระยองเต็มแล้ว ในขณะที่การจราจรเริ่มติดขัดมากขึ้น

(รูปประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว)

ที่ จ.ระยอง โรงแรมที่พักหลายแห่งมีคนมาพักเต็ม เนื่องจากหลบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในเขตเทศบาลจังหวัดระยอง จะมีที่พักอาศัยในรูปแบบโรงแรมหลายแห่ง และในทุกระดับราคา นอกจากนี้ยังมีที่พักในรูปแบบอพาร์ทเมนท์ให้พักทั้งรายวันและรายเดือนด้วย ซึ่งในขณะนี้บางแห่งเต็มมาเป็นอาทิตย์แล้ว เนื่องจากมีคนมาพักในจังหวัดระยองมากขึ้น จากปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคกลาง ในส่วนปัญหาการจราจร ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้สภาพการจราจรเริ่มติดขัด การเดินทางไปไหนจะเต็มไปด้วยรถทะเบียน กทม. เพิ่มมากขึ้น สินค้าอาหารและน้ำดื่มขายดีมาก ในขณะที่บางร้านสะดวกซื้อ เริ่มมีการติดป้ายบอกว่าสินค้าบางอย่างหมด เนื่องจากมีปัญหาในการขนส่งสินค้าจากปัญหาน้ำท่วม

Share This Post