Environment Friendly “green” Emergency Toilets for flood victims / สุขาฉุกเฉินต้นแบบสีเขียว” แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สุขาเป็นปัจจัยจำเป็นหนึ่งของคนที่ประสบอุทกภัย วช.จึงผนึกกำลังกับพันธมิตรเพื่อผลิตสุขาฉุกเฉินช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม นำร่องลพบุรีที่แรก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่งสร้างและส่งมอบ“สุขาฉุกเฉินต้นแบบสี

เขียว” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีนำร่องในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 จำนวน 10 ห้อง พร้อมจัดโครงการ

 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาที่พบมากในขณะนี้ของผู้ประสบอุทกภัยคือเรื่องของการขับถ่ายเนื่องจากการขาดแคลนห้องสุขา หากสามารถประดิษฐ์ห้องสุขาเคลื่อนที่ได้จะทำให้สามารถช่วยผู้ประสบภัยได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นวช.กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการศึกษาเรื่องการใช้ประโยนช์ และการเพิ่มมูลค่าไม้สวนป่า เช่น ไม้ยูคาลิปตัน

โดยนำมาออกแบบและสร้างเป็นสุขาเคลื่อนที่ โดยส่วนประกอบของสุขาจะใช้ไม้ส่วนป่าที่มีขนาดเล็กนำไปผ่านการอัดน้ำยาและอบแห้งแล้วเป็นวัสดุหลักในการประกอบสุขา ในส่วนของผนังใช้ไม้แผ่นที่ทำจากวัสดุทดแทนไม้มีน้ำหนักเบา นำมาต่อกันในลักษณะสำเร็จรูป (Knockdown)

ทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้างและลดค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง การดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาง่าย และในส่วนของหลังคาห้องสุขาจะใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับให้แสงสว่าง ช่วยในการประหยัดพลังงาน และยังได้ออกแบบน้ำใช้ น้ำทิ้ง และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบภายใต้ห้องสุขา

เลขา วช.กล่าวต่อว่า จะจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสุขาฉุกเฉินต้นแบบสีเขียว ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประชาชนผู้ที่สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2579 9775

source : สุขาฉุกเฉินต้นแบบสีเขียว

Share This Post