การเคหะแห่งชาติ เตรียมโครงการ 6 แห่งรับผู้ประสบภัย 8,016 คน

การเคหะแห่งชาติ เตรียมโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชน 6 แห่ง เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว รับผู้ประสบภัยได้ประมาณ 8,016 คนนางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หรือ ศปภ. เพื่อขอสนับสนุนพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้เตรียมโครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชน 6 โครงการ สามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้ประมาณ 8,016 คน ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนหนองจอก 750 คน โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า 250 คน โครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ 856 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรปราการ(วัดสาขลา) 3,160 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร(เศรษฐกิจ 1) 500 คน และโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร (เศรษฐกิจ 3) 2,500 คน ซึ่งขณะนี้พร้อมรับผู้ประสบอุทกภัยได้ทันที นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สนับสนุนที่นอนสำหรับรองรับผู้ประสบอุทกภัย 4 แห่ง ที่ กคช. ได้เตรียมไว้ ได้แก่ บางพลี หนองจอก ร่มเกล้า และพรพระร่วงประสิทธิ์ เบื้องต้นทาง พม. สามารถส่งมอบให้ได้ประมาณ 500 ชุด และจะทยอยส่งมอบที่นอนให้ กคช. ต่อไป 

Share This Post